Avís legal

Avís legal

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Beniatjar Rural, SL informa que les dades personals facilitades de forma voluntària en emplenar qualsevol formulari d’aquesta pàgina web quedaran incorporades de manera confidencial en la base de dades de Beniatjar Rural, SL.
Així mateix, en registrar-se, el client presta el seu consentiment perquè Beniatjar Rural, SL utilitze les seues dades personals a fi d’informar-li sobre serveis o productes que pogueren ser del seu interés, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades. En el supòsit que Beniatjar Rural, SL preveja cedir les seues dades personals a tercers, obtindrà prèviament el seu consentiment, informant-li de la finalitat a la qual es destinaran les dites dades.
Podrà exercir els seus drets d’accés, modificació, cancel•lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a Beniatjar Rural, SL c/Humanista Furió, 25-11ª 46022 València o per mitjà de correu electrònic dirigint-se a: beniatjarrural@gmail.com