L'OMBRIA DEL BENICADELL

Image

L’Ombria del Benicadell representa el símbol social, cultural i ambiental de la societat de la comarca de la Vall d’Albaida.

A aquest especial afecte que té la societat de la vall per aquesta muntanya, s’uneix la potencialitat del seu espai físic, pel fet d’albergar uns paisatges d’extraordinari valor, a causa de les formacions ecològiques que posseeix, la seua morfologia, la seua estructura de la propietat i els recursos culturals que alberga.

La vessant nord del Benicadell es caracteritza por ser freda, humida, de belles pinades, on els núvols queden subjectes en les seues parets, i li donen un bell ambient d’alta muntanya.

El pas del temps ha produït una constant alteració i erosió de la roca calcària, sensible al anhídrid carbònic dissolt en l'aigua de la pluja, fenomen que es coneix com a carstificación, i que ha donat lloc a infinitat de formes geològiques fart capritxoses, i ha configurat un espectacular sistema hidrogeològic que fa tan particular i agrest la serra de Benicadell, amb nombrosos fenòmens de surgencia que fan possible l’existència d’un gran nombre de fonts i brolladors.

Ja en l’època romana i àrab es van realitzar construccions per a la captació i canalització d’aigües per al reg d’hortes i proveïment de poblacions.
En el valor paisatgístic del massís s’ha de tenir molt present el ric patrimoni cultural que posseeix. En la Edat Mitjana es van construir, en cingles de difícil accés, torres i castells, destacant el Castell de Carbonera (d’època hispanomusulmana) a cavall entre els municipis d’Otos i Beniatjar, o el castell de Carrícola (antiga torre sentinella morisca), que constitueixen un ric llegat arquitectònic destinat a la vigilància.

També destaquen la nevera o el pont dels moros que es comenten més endavant.
Els aprofitaments tradicionals de l’Ombria del Benicadell es limiten actualment a la recollida de fongs, bolets, l'apicultura, o la pràctica cinegètica. Un aspecte que ha cobrat molt auge és l’aprofitament lúdic, especialment el senderisme, esplai o competicions esportives, molt arrelades en la comarca, però que actualment té un gran nombre de visitants d’altres llocs.

Antany, prop del cim del Benicadell, en la zona coneguda com els marjalets es conreava arròs, sent el lloc més alt d’Europa on s’ha conreat aquest cereal.
L’Ombria del Benicadell es va declarar definitivament, mitjançant el Decret 18/2006, de 27 de gener, del Consell, com a Paisatge Protegit i, mitjançant el Decret 139/2008, de 26 de setembre, es va aprobar el Pla Rector d’Ús i Gestió d’aquest.
Vegeu més fotos de l’Ombria del Benicadell i del seu patrimoni en Àlbum Patrimoni natural i cultural