L'ESGLÉSIA PARROQUIAL

Image

Està dedicada a la Nostra Senyora de l’Encarnació. Datada al final del segle XVII (1674), encara que la construcció es va remodelar durant el segle XVIII, fins i tot a mitjan segle XX. El seu estil és barroc, ja que conserva les característiques estilístiques de la construcció original.

Consta d’una única nau, coberta per una volta de canó, sustentada per contraforts, amb creuer cobert per una cúpula sobre petxines.

L’antic retaule de l’altar major de Tomàs Llorens (1764), deixeble de Joan de Joanes, va ser destruït durant la Guerra Civil, i solament es conserven dues pintures sobre taula, atribuïdes al famós pintor o a la seua escola. L’actual altar major, està carregat dùn gran barroquisme, amb ornamentació a base de columnes salomòniques que flanquejen la imatge que el presideix.

La façana principal és d’una gran senzillesa en les formes, a més de no tenir ornamentació. Sobre la porta d’accés, hi ha una placa que indica “Pedro Revert me fecit anno 1689”, fet que fa suposar que el culte, fins aqueix moment, s’impartia en alguna ermita existent.

En la part dreta de la façana, just sota el campanari, hi ha un rellotge analògic. Posteriorment es va col•locar una làpida dalt del rellotge, l’origen de la qual sembla ser una làpida uncial pertanyent a una primitiva església o a una necròpolis romà-cristiana.
La torre del campanar, de característiques constructives molt senzilles, consta de dos corps amb finalització, amb coberta de teula àrab.